Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van uitgeverij BlueSky Art (BSA). Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BSA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door BSA met constante zorg en aandacht samengesteld. Evenwel is het mogelijk dat gegevens die op de site worden gepubliceerd onverhoopt onvolledig en/of onjuist zijn.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. BSA behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder berichtgeving voor- of achteraf door te voeren.

Hoewel BSA alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website (via internet) verzonden worden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BSA worden onderhouden wordt afgewezen.

BSA sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. 

Contact

Uitgeverij BlueSky Art (postadres)
Steegoversloot 231
3311 PN Dordrecht

Pers
Contact en voor het aanvragen van (digitaal) beeldmateriaal:
pers@blueskyart.nl

Boekhandel
Verkoop nationaal en internationaal:
verkoop@blueskyart.nl

Social Media

Instagram Facebook Facebook
  NL ENG

Disclaimer

Privacy Statement